ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΔΕΙΤΕ ΠΟΥ

Written By VALTOS on Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014 | 8:54 μ.μ.


Διακοπή ρεύματος λόγο κατασκευών αύριο Τρίτη 23/12 από τις 8 έως τις 2μμ θα υπάρξει στην πόλη της Αλεξάνδρειας όπως ανακοινώσε η ΔΕΔΔΗΕ.

Διακοπή θα υπάρχει στην πόλη της Αλεξάνδρειας και στις περιοχές των οδών Αντύπα , Κούγκα και Καραϊσκάκη.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.


Συνεργεία του Δήμου είδαμε σήμερα το πρωί να εκτελούν εργασίες αποκατάστασης σε σημεία του δρόμου μπροστά στο Δημαρχείο αλλά και στα φανάρια της  Δωδώνης.
Την ίδια ώρα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας που εκτελούσε έργα της ΔΕΗ αποκαθιστούσαν την άσφαλτο που αφαιρέθηκε λόγο των έργων.
Δυστυχώς τα «μπαλώματα» δεν αρκούν για να διορθωθεί το πρόβλημα σε πάρα πολλά σημεία του οδικού δικτύου της πόλης και περιμετρικά αυτής (Π.Ε.Ο Θες/νίκης – Βέροιας και 28ης Οκτωβρίου) που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα από την μεγάλη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων.
Όταν μάλιστα οι εργασίες γίνονται εκ του προχείρου το αποτέλεσμα είναι η διάρκεια του «μπαλώματος» να είναι μόλις μερικές εβδομάδες.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ


Σήμερα Δευτέρα 22/12 και ωρα 11:00 ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο voucher του ΟΑΕΔ που απευθύνεται σε 7.000 ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

Το πρόγραμμα καλύπτει νέους ανέργους πτυχιούχους, έως 29 ετών, και προσφέρει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και οι αιτήσεις γίνονται στο voucher.gov.gr.

Έμφαση με το νέο voucher του ΟΑΕΔ δίνεται σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων, καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πτυχιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα .http://www.voucher.gov.gr 

Οι ωφελούμενοι πτυχιούχοι άνεργοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 22.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00.

 Αντίθετα, οι παρόχοι κατάρτισης μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 29.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 •    Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών
 •    Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 832 ωρών.
•    Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης Τα κριτήρια επιλογής  είναι τα ακόλουθα:
 •    Βαθμός Κτήσης Πτυχίου.
•    Ηλικία υποψηφίου.
•    Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (οικονομικό έτος 2014)
 •    Χρόνος ανεργίας

Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας: αφορά στην οικονομική αξία ποσού 3.302 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), τη συμβουλευτική καθοδήγηση και την υποστήριξη των ωφελουμένων από τους παρόχους συμβουλευτικής προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχημένη τοποθέτηση σε θέσεις πρακτικής ώστε να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα απασχόλησής τους μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Το μέρος της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας που αντιστοιχεί στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ύψους 300 ευρώ ανά ωφελούμενο, πλέον ΦΠΑ, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

Ωφελούμενοι( ομάδα στόχος): άνεργοι απόφοιτοι ΠΑΝ/ΜΙΩΝ και ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών με ημερομηνία γέννησης από 1/1/1985 εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 3.120,00 ευρώ και περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος της Δράσης από τον Ο.Α.Ε.Δ, για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα Δράση πρέπει: 

Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα της Δράσης. Κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής, το πληροφοριακό σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας, ελέγχει αυτόματα τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος, μέσω του Μητρώου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και σε περίπτωση μη ταυτοποίησης τους, δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης.

Όσα κριτήρια δεν δύνανται να διασταυρωθούν ηλεκτρονικά, θα πιστοποιούνται από δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ωφελούμενοι-κάτοχοι των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας στους παρόχους κατάρτισης, τους οποίους θα επιλέξουν, μετά από αίτημα των τελευταίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.3 της παρούσας.

Τα δικαιολογητικά αυτά, ανεξαρτήτως ομάδας ωφελουμένων, θα πρέπει να τεκμηριώνουν τα στοιχεία που ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει στην αίτηση συμμετοχής του για εκείνα τα πεδία (κριτήρια επιλογής) που δεν ελέγχονται αυτόματα από το Μητρώο Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. (εισοδηματικά κριτήρια και Βαθμός Πτυχίου). Απορρίπτεται ή/και ακυρώνεται η επιταγή κατάρτισης Ωφελούμενου που θα εντοπισθεί να έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία.

Οι Ωφελούμενοι αυτοί καταγράφονται σε διακριτό Μητρώο και αποκλείονται από τη δυνατότητα εγγραφής σε Μητρώο Ωφελουμένων για συμμετοχή σε Δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας για ένα χρόνο. Επίσης, ο ωφελούμενος, οφείλει να δηλώσει τα στοιχεία του Τραπεζικού του λογαριασμού (IBAN), κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του. Στο λογαριασμό αυτό, στον οποίο θα καταβληθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ το εκπαιδευτικό επίδομα, ο ωφελούμενος πρέπει να είναι είτε ο αποκλειστικός δικαιούχος είτε πρώτος δικαιούχος σε περίπτωση κοινού λογαριασμού.

Επίσης θα πρέπει να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Ο κωδικός ΚΑΥΑΣείναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

 Σημειώνεται ότι η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο.

Κριτήρια επιλογής - Μοριοδότηση Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει κριτηρίων.

Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα ακόλουθα 1.    Βαθμός Κτήσης Πτυχίου. 2.    Ηλικία υποψηφίου. 3.    Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (Διαχ/κο έτος 2013, οικονομικό έτος 2014) 4.    Χρόνος ανεργίας

www.dikaiologitika.gr

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ '' BLACK LIST '' ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ


BLACK LIST
Το κατάστημα ένδυσης Ανδρικά - Γυναίκεια ρούχα & αξεσουάρ σας εύχεται χρόνια πολλά, καλές γιορτές και σας περιμένει με μεγάλη ποικιλία ρούχων ,με άριστη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Θα μας βρείτε : Βετσοπούλου 112 στην Αλεξάνδρεια Ημαθία.
Καμπάκη Σπυριδούλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK – ΑΝ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ LINK

Ένας νέος ιός κυκλοφορεί στο face book τις τελευταίες ώρες , ο ιός ενεργοποιείται αν πατήσετε στο link βίντεο (δείτε την εικόνα) όπου φαίνεται να σας έχει προσθέσει με ετικέτα (tag) κάποιος φίλος .
Αν πατήσετε στο link μολύνεται τον υπολογιστή σας με ιο τύπου Trojan και στην συνέχεια με την σειρά σας στέλνεται ειδοποίηση με το βίντεο και την εικόνα που βλέπεται σε άλλους φίλους.
Δεν είναι η πρώτη φορά που με τον ίδιο τρόπο μολύνονται με ιούς οι χρήστες του face book , δείτε τι να προσέχετε.

ΦΩΤΙΑ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ


Φωτιά ξέσπασε τις πρωινές ώρες σήμερα σε διαμέρισμα επί της οδού Μακεδονομάχων στην Αλεξάνδρεια.
Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα στο ακατοίκητο διαμέρισμα προκαλώντας πολλές υιικές ζημιές , τέθηκε υπό έλεγχο με την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.

Ηγούμενος της Ημαθίας έκανε άνω κάτω Φροντιστήριο,παιδιά και μπουζούκια

Written By VALTOS on Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014 | 7:19 μ.μ.

Απίστευτο αυτό που έκανε χθες ένας ηγούμενος από την Ημαθία...

Μια μητέρα πήγε να εξομολογηθεί στο Μοναστήρι και πάνω στην συζήτηση είπε τον Ηγούμενο τι να κάνει το βράδυ να αφήσει το παιδί της να πάει στο πάρτι που έχει το φροντιστήριο σε ένα μπουζουξίδικο;

Ο Ηγούμενος φυσικά είπε στην μητέρα όχι να μην πάει...Αλλά δεν περιορίστηκε εκεί,πήρε και τον ιδιοκτήτη του φροντιστηρίου τηλέφωνο και του είπε,για ποιο λόγο κάνει πάρτι το φροντιστήριο σού,τα παιδιά θα πάνε στον στραβό τον δρόμο θ,βάση με τα λεγόμενα του ιδιοκτήτη.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ


XMAS DANCE ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ "ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ" ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΚάτι άκρως ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ σήμερα στις 18.30 στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης μας!!ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΚΕΙ...θα είμαστε κι εμείς!!!

"ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ" - "HARMONY OF MOVEMENT"


Xmas Dance FLASH MOB #2 - HARMONY OF MOVEMENT Dance school
Σήμερα στις 6:30 μ.μ.
στην τοποθεσία Πνευματικό Κέντρο Αλεξανδρεια
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Valtos(i) - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger