Home » » ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΕΣΠΑ - ΤΑ SOS ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΕΣΠΑ - ΤΑ SOS ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Written By Noula on Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014 | 12:01 μ.μ.


Οδηγίες για την συμπλήρωση αίτησης για το πρόγραμμα παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ: 

 Θα μπορούσε να είναι και διαγώνισμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα μπορούσε να είναι, γιατί όχι, και θέμα μιας πτυχιακής, όμως δεν είναι τίποτα από τα παραπάνω. Είναι η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα των παιδικών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ η οποία και δημοσιεύτηκε στις 24 Ιουλίου, βάζοντας με το καλημέρα δύσκολα σε πολλές μητέρες. Εμείς διαβάσαμε και ξαναδιαβάσαμε την δημόσια πρόσκληση, βάλαμε και την εμπειρία προηγούμενων ετών από το πρόγραμμα και σας παρουσιάζουμε τα… SOS της αίτησης τονίζοντας τις παγίδες που μπορεί κάποιος να συναντήσει. Πάμε να δούμε (ουσιαστικά να συμπληρώσουμε) την αίτηση μαζί λοιπόν:

Η αίτηση - Γενικές πληροφορίες 

Η αίτηση είναι διαθέσιμη μόνο ηλεκτρονικά σε μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ. Το κύριο σώμα της αίτησης αποτελείται από 4 πίκανες (έξι σελίδες), οι οποίες συμπληρώνονται όλες ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ενώ η σελίδα που βρίσκεται στο τέλος με τίτλο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (η έβδομη στην σειρά) αφορά το κάθε παιδί για το οποίο θέλουμε να καταθέσουμε αίτηση (όσα είναι τα παιδιά που θέλουμε να ενταχθούν στο πρόγραμμα, τόσες είναι και οι εν λόγο σελίδες που συμπληρώνουμε). Η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί, είτε ηλεκτρονικά και να τυπωθεί μετά, είτε να τυπωθεί και να συμπληρωθεί χειρόγραφα. Στην πρώτη σελίδα, ΔΕΝ συμπληρώνουμε εμείς τα πεδία Αριθμός Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία, αυτά συμπληρώνονται από την ΕΕΤΑΑ.

Πινακας Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ 

Ξεκινάμε με την συμπλήρωση του ΑΦΜ μας και δηλώνουμε το φύλο μας σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας με κεφαλαία γράμματα όπως αυτά αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο. Επίσης συμπληρώνουμε (πάντα με κεφαλαία) την διεύθυνση μας και τα στοιχεία επικοινωνίας μας. 

Συμπληρώνουμε με Χ όλες από τις κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης στις οποίες ανήκουμε και επίσης συμπληρώνουμε τον αριθμό των παιδιών για τα οποία θα κάνουμε αίτηση αλλά και τον συνολικό αριθμό των παιδιών της οικογένειας. 

Συμπληρώνουμε τον πίνακα με τις πληροφορίες για τα εισοδήματα μας όπως αυτά φαίνονται στο εκκαθαριστικό της εφορίας στον πίνακα Γ2.* 

Ως συνολικό εισόδημα βάζουμε το άθροισμα των δηλωθέντων εισοδημάτων συμπεριλαμβανομένων των αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών (ασχέτων αν κάποια από στο τέλος δεν υπολογίζονται) για τον κάθε σύζυγο ξεχωριστά. 

Στο πεδίο «Επίδομα Ανεργίας» αναγράφουμε το ποσό που τυχόν εισέπραξε το προηγούμενο έτος κάθε ένας από τους συζύγους από επιδόματα ανεργίας. Για τα ποσά αυτά δεν χρειάζεται να επισυνάψουμε κάποιο δικαιολογητικό καθώς φαίνονται στο εκκαθαριστικό μας στον πίνακα Δ1.

Παρακάτω συμπληρώνουμε τα ποσά των εισοδημάτων που είχαμε από εξωιδρυματικό επίδομα (τυφλών), αν δεν υπάρχουν τέτοια απλά αφήνουμε το πεδίο κενό, κάτι που ισχύει για όλα τα αντίστοιχα πεδία του συγκεκριμένου πίνακα. 
Για τα συγκεκριμένα ποσά απαιτείται να καταθέσουμε ως δικαιολογητικό βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ώστε να αφαιρεθούν από το υπολογιζόμενο εισόδημα. 

Στο πεδίο «Επίδομα τριτεκνίας – πολυτεκνίας» αναγράφεται το ποσό που εισπράξαμε από το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών (προσοχή, όχι το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, μόνο το επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών) ή τυχόν αναδρομικά που εισπράχθηκαν για τα παλιά επιδόματα τρίτεκνων και πολύτεκνων. 
Για τα ποσά των επιδομάτων χρειάζεται να καταθέσουμε και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, βεβαίωση του αρμόδιου οργανισμού, ο οποίος και είναι ο ΟΓΑ και την συγκεκριμένη βεβαίωση μπορούμε την εκτυπώσουμε εύκολα από την σχετική εφαρμογή που υπάρχει στο site του ΟΓΑ επιλέγοντας ως έτος το 2014 (επιδόματα που εισπράχθηκαν το 2013).

 Στο επόμενο πεδίο συμπληρώνουμε ποσά που εισπράξαμε από επίδομα μητρότητας του ΟΑΕΔ. Για τα συγκεκριμένα ποσά απαιτείται να καταθέσουμε βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ στην οποία θα αναγράφεται και το ακριβές ποσό που μας κατέβαλε ο Οργανισμός το έτος 2013 ως επίδομα μητρότητας. 

Τέλος στο πεδίο «Αποζημίωση Απόλυσης» συμπληρώνουμε τα χρήματα που εισπράξαμε ως αποζημίωση απόλυσης. Για τα ποσά αυτά χρειάζεται να καταθέσουμε επίσης δικαιολογητικό από τον αρμόδιο φορέα ή τον πρώην εργοδότη. 

Αφού συμπληρώσουμε όλα τα πεδία κάνουμε τις αφαιρέσεις εφόσον έχουμε εισοδήματα που αφαιρούνται και υπολογίζουμε το εισόδημα που τελικά υπολογίζεται.

 *Η αίτηση αναφέρει τον πίνακα Γ2 και πως εκεί αναγράφονται τα ποσά όμως, ποσά από επιδόματα που απαλλάσσονται της εισφοράς αλληλεγγύης (επίδομα τέκνων) φέτος δηλώθηκαν στους κωδικούς 657 και 658 και δεν αναφέρονται στον πίνακα Γ2 παρα μόνο στον πίνακα Δ1.  Θα πρέπει λοιπόν στο συνολικό εισόδημα να προσθέσουμε και αυτά τα ποσά καθώς υπολογίζονται κανονικά πριν κάνουμε τις όποιες αφαιρέσεις. Πίνακας Γ2 Πίνακας Δ1 Από τον πίνακα Γ2 αντιγράφουμε τα εισοδήματα που αναγράφονται στην πρώτη γραμμή «Δηλωθέν εισόδημα». Όπως βλέπουμε και στις πιο πάνω εικόνες το ποσό του επιδόματος τέκνων δεν αναφέρεται πουθενά στον πίνακα Γ2 παρα μόνο στον πίνακα Δ1 (κόκκινο χρώμα) σε αντίθεση με το επίδομα ανεργίας όπου αναφέρεται κανονικά. 

Έτσι θεωρούμε πως ο σωστότερος τρόπος υπολογισμού του εισοδήματος είναι: Δηλωθέν εισόδημα Γ2 + Αυτοτελή Δ1 + Λοιπά (πχ επίδομα ανεργίας) Δ1Πίνακας B. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Γενικά δικαιολογητικά Συμπληρώνουμε με Χ το κουτάκι δίπλα από τα δικαιολογητικά που καταθέτουμε. 

Δικαιολογητικά Οικογενειακής Κατάστασης
Προσοχή: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Β3) καταθέτουν όλες οι αιτούσες. Τα υπόλοιπα καταθέτονται ανά περίπτωση. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δεν θα πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης πριν την 1η Απριλίου. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μπορείτε να προμηθευτείτε στο ΚΕΠ ή τον Δήμο σας.

Το εκκαθαριστικό σημείωμα είναι υποχρεωτικό για όλους. Εκτυπώνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του taxisnet και δεν χρειάζεται επικύρωση. 

Δικαιολογητικά Απασχόλησης Η βεβαίωση εργοδότη θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά τις 2 Ιουλίου ενώ πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή. Το αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης πρέπει να είναι επικυρωμένο. Το ίδιο ισχύει και για το αντίγραφο του εργόσημου με το οποίο πρέπει να επισυναφθεί και η απόδειξη πληρωμής σε τράπεζα και βάση αυτών να αποδεικνύεται εργασία τουλάχιστον 5 μηνών το τελευταίο έτος.
 Δικαιολογητικά Συμμετοχής σε προγράμματα ενεργής πολιτικής απασχόλησης (Ε.Π.Α.) Συμπληρώνεται μόνο από όσες έχουν συμμετέχει σε ανάλογα προγράμματα και υποβάλλεται ως δικαιολογητικό βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα και την διάρκεια αυτής. 

Δικαιολογητικά Ανεργίας Άνεργες που λαμβάνουν ή έλαβαν επίδομα ανεργίας από 2/7/2013 έως 2/7/2014: Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης ΟΑΕΔ για ένταξη στην επιδότηση ανεργίας. 

 Άνεργες χωρίς επίδομα ανεργίας: Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ με ημερομηνία έκδοσης πριν τις 2/7/2014. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης παρέμβασης από τον ΟΑΕΔ. Άνεργες με ημερομηνία απόλυσης μετά τις 2/7/2014: Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ Επικυρωμένο αντίγραφο απόλυσης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου ή αναγγελίας πρόσληψης με ημερομηνία λήξης όχι πριν τις 16/6/2014

 Γυναίκες με σύζυγο μακροχρόνια άνεργο: Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι τουλάχιστον 12 μήνες άνεργος Δικαιολογητικά ΑΜΕΑ Απαιτούνται βεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Πίνακας Γ. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΩΝ 

Σημειώνουμε με Χ ό,τι από αυτά που αναφέρονται στον πίνακα ισχύει Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα δώσετε σε αυτόν τον πίνακα δεν παίζουν ρόλο στην μοριοδότηση σας για το πρόγραμμα και συμπληρώνονται για καθαρά στατιστικούς λόγους και την κατ” επέκταση αξιολόγηση του προγράμματος. Στο τέλος του πίνακα σας ζητείται να δηλώσετε αν αποδέχεστε ή όχι να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για στατιστικούς σκοπούς.

Πίνακας Δ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο που υπάρχει στην υπεύθυνη δήλωση (πάντα διαβάζουμε πριν υπογράψουν οτιδήποτε έχει μορφή υπεύθυνης δήλωσης!) και εφόσον συμφωνούμε με τα όσα αναφέρονται συμπληρώνουμε την ημερομηνία και υπογράφουμε. Μετά την υπογραφή και πριν την αποστολή θα πρέπει να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής στην αίτηση σε κάποιο ΚΕΠ ή Α.Τ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το παράρτημα της αίτησης εκτυπώνεται και συμπληρώνεται για κάθε παιδί για το οποίο γίνεται αίτηση ξεχωριστά. Έτσι αν μια μητέρα κάνει αίτηση για δύο παιδάκια θα συμπληρώσει το παράρτημα δύο φορές, για τρία παιδάκια τρείς φορές κ.ο.κ. Στην αρχή κάθε παραρτήματος συμπληρώνονται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του αιτούντος. 

Πίνακας Π1. Στοιχεία Παιδιού 

Πάνω πάνω στον πίνακα συμπληρώνουμε τον αύξον αριθμό του παιδιού για το οποίο και συμπληρώνουμε το παράρτημα και τον συνολικό αριθμό των παιδιών. Έτσι αν π.χ. κάνουμε αίτηση για 3 παιδιά, πράγμα που σημαίνει πως θα συμπληρώσουμε 3 παραρτήματα, στο πρώτο γράφουμε παιδί 1 από 3, στο δεύτερο παιδί 2 από 3 κ.ο.κ. Κατόπιν συμπληρώνουμε τα στοιχεία του παιδιού για οποίο και συμπληρώνουμε το παράρτημα (πάντα με κεφαλαία) και την ημερομηνία γέννησης του παιδιού ολογράφως π.χ. (αν γεννήθηκε 1/1/2010) Πρώτη Ιανουαρίου Δύο Χιλάδες Δέκα. Δίπλα συμπληρώνουμε την ηλικία του παιδιού σε μήνες. Η ηλικια συμπληρώνεται βάση του πόσο θα είναι το παιδί τον Σεπτέμβριο του 2014 και βάση αυτής συμπληρώνουμε παρακάτω τις δομές. Αν η ηλικία δεν συμφωνείς με τις ηλικίες που εξυπηρετούν οι δομές που έχετε επιλέξει θα απορριφθείτε. 

Στα πεδία Π1.1 Π1.2 και Π1.3 τσεκάρουμε με Χ όποιο ισχύει, εφόσον φυσικά κάποιο από αυτά ισχύει, αλλιώς αφήνουμε κενό. 

Πίνακες Π2 & Π3. Επιλογή κατηγορίας θέσης δομής & επιλογή δομών με σειρά προτεραιότητας Επιλέγουμε την κατηγορία στην οποία ανήκει το παιδί. Διευκρινίσεις: Επιλέγουμε έως 4 δομές (έως 2 για ΚΔΑΠ – ΜΕΑ) με σειρά προτίμησης συμπληρώνοντας των κωδικό της δομής (μπορούμε να τον βρούμε εύκολα από τους οριστικούς πίνακες των δομών) την επωνυμία, τον δήμο και τον νομό. Μπορούμε να επιλέξουμε δομές από διαφορετικούς δήμους εκτός αυτού της κατοικίας μας, δεν μπορούμε όμως να επιλέγουμε δομές εκτός του νομού μας.  

Δείτε τους πίνακες με τις δομές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για: ΑΤΤΙΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ, ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

Διαδικασία Αποστολής - Γενικές Διευκρινίσεις 

Όλα τα έγγραφα που συμπεριλαμβάνονται στα δικαιολογητικά και είναι αντίγραφα χρειάζονται επικύρωση. Έγγραφα πρωτότυπα ΔΕΝ χρειαζονται επικύρωση. Βεβαιωσεις και εκκαθαριστικά σημειώματα όπου και αποδίδονται ηλεκτρονικά εφόσον φέρουν σφραγίδα του αρμόδιου οργανισμού/φορέα θεωρούνται έγκυρα πρωτότυπα. 

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. με ανακοίνωση της διευκρινίζει την υποχρέωση των ΚΕΠ ως προς επικύρωση των απαιτούμενων εγγράφων καθώς δεν υπάγεται στους αρμόδιους φορείς του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014 (πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν έχει πρόσβαση για την διενέργεια ηλεκτρονικών διασταυρώσεων όπως οι φορείς που ορίζονται στην παραπάνω νόμο). 

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή κουριερ στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ όπου αντιστοιχούν στην περιφέρεια κατοικίας της αιτούσας/αιτούντα. Έξω από το φάκελο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη:  Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»   

Σε κάθε περίπτωση οι αιτούντες/αιτούσες θα πρέπει να κρατάνε την απόδειξη αποστολής του φακέλου ενώ αν επιθυμούν να παραλάβουν και αριθμό πρωτοκόλλου θα χρειαστεί να το ζητήσουν από την εταιρεία ταχυμεταφορών και φυσικά να πληρώσουν κάτι παραπάνω. Η λήξη προθεσμίας αποστολής των αιτήσεων ορίζεται στις 4 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αιτήσεις οι οποίες θα φέρουν μεταγενέστερη ώρα και ημερομηνία δεν θα εξετάζονται.


Αυτά λοιπόν σχετικά με την συμπλήρωση της αίτησης. Όπως εύκολα κανείς καταλαβαίνει, είναι τέτοια η φύση του θέματος και τόσες πολλές οι υποκατηγορίες, που σίγουρα κάποιες ειδικές περιπτώσεις ίσως να μην καλύπτονται αλλά για αυτό υπάρχουν διαθέσιμα τα σχόλια στο παρών άρθρο αλλά φυσικά και η εφαρμογή ερωτήσεων – απαντήσεων. 

Τέλος θα θέλαμε να πούμε σε όσους τυχόν νιώθουν αμφιβολία για το αν αυτά που αναφέρονται στο παρών τους αφορούν ή όχι (αν τυχόν ανήκουν σε κάποια ειδική κατηγορία παραδείγματος χάριν) να μην βιαστούν να συμπληρώσουν μια αίτηση για την οποία δεν είναι 100% σίγουροι και να ψάξουν το θέμα τους λίγο περισσότερο είτε διαβάζοντας ξανά (και ξανά και ξανά) την δημόσια πρόσκληση είτε ρωτώντας και ζητώντας διευκρινίσεςι. Οπως αναφέραμε και στην προηγούμενη παράγραφο τα σχόλια στο άρθρο αλλά και η εφαρμογή ερωτήσεων απαντήσεων είναι πάντα στην διάθεση σας για περισσότερες διευκρινίσεις. 

Καλή επιτυχία σε όλους όσους καταθέσετε αίτηση!


Πηγή: http://triteknoi.eu/koinonikes-paroxes/bns-espa/ta-sos-gia-tin-simplirosi-tis-aitisis-simmetoxis/#imageclose-19
Share this article :

12 σχόλια:

 1. Πολύ καλη δουλεια.!! Απορια- αν θελω να δηλωσω παιδικους που είναι και στην κατηγορια Α11 και Α12 τσεκαρω και τα δυο?? επισης ενώ εχω παρει επιδομα το 2013 στον πινακα Δ1 γραφει μονο αυτοτ.φορολ.ποσα. Αυτό είναι το επιδομα?? Στο συνολικο εισοδιμα γραφω το Γ2 στο επιδομα το Δ1 και κατω κατω την αφαιρεση αυτων??? ευχαριστω εκ των προταιρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ναι μπορεις να δηλώσεις και τους δυο παιδικους. Για το εισοδημα η εεταα εχει βγαλει διευκρινιστικές.

   Διαγραφή
 2. Να είστε καλά για τη βοήθεια, οι άνθρωποι είναι παλαβοί. Δεν πρέπει να κάνουμε άλλοι δουλειά απο το να ψαχνουμε πληροφορίες πως να συμπληρώσουμε το ρημάδι. Τα ΚΕΠ δεν επικυρώνουν ιδιωτικά έγγραφα, το εκκαθαριστικο πρέπει να είσαι φοροτεχνικός για να το διαβάσεις με τα αυτοτελή και στο ΕΕΤΑΑ δεν σηκωνουν ποτέ το τηλέφωνο.

  Ευχαριστούμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. πως μαθαινουμε το πρωτοκολλο αν εχουμε στειλλει ταχυδρομικος την αιτηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αυτό που πρέπει να έχεις κρατήσει είναι ο αριθμός αποστολής απο courier η ταχυδρομείο στο οποίο φαίνεται και η ημερομηνία αποστολής. το πρωτόκολλο το βάζει η εεταα απο όσο γνωρίζω.

   Διαγραφή
 4. η κάρτα ανεργίας έχει ημερομηνία 28/7/2014 ισχύει. παρακαλώ όποιος μπορεί να μου απάντησή  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν ισχυει. επρεπε να εχει ημερομηνια πριν τις; 2/7/2014. Το γράφει καθαρά μεσα στην αίτηση .

   Διαγραφή
 5. ΕΓΩ ΕΒΑΛΑ ΛΑΘΟς ΤΙς ΔΟΜΕΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ, ΔΟΥΛΕΥΩ 13 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗς ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΒΡΩ ΑΝ ΚΑΝΩ ΕΝΣΤΑΣΗ'

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. στις διευκρινήσεις η εεταα γράφει: σε περίπτωση που η αναγγελία δεν μπορεί να βρεθεί τότε ο γονεας θα πρεπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση περι αδυναμιας προσκομισης του εγγραφου και τον λόγο , συνοδευόμενη με άλλο ισοδύναμο έγγραφο πχ (αντιγραφο της σύμβασης εργασίας) ή αντίγραφο της κατάστασης του προσωπικού του εργοδότη

   Διαγραφή
 6. Μια ερωτηση αν καποιος γνωριζει. Παιζει ρολο με ποια σειρα εχεις βαλει τους παιδικους σταθμους στην αιτηση; πχ εγω εβαλα τον χ παιδικο σταθμό ως 1η επιλογη και εχω 50 μορια καποιος αλλος εβαλε τον ιδιο παιδικο σταθμο αλλα ως 2η επιλογη και εχει 90 μορια μπαινω εγω μεσα η αυτος λόγω μορίων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αυτό έχει να κάνει με τον αριθμό παιδιών που παίρνει ο παιδικός και τον αριθμό των μητέρων που έχουν κάνει αίτηση . εσύ βέβαια σαν πρώτη επιλογή έχεις προτεραιότητα. ο άλλος που το έχει δευτερη επιλογή, αν δεν μπεί στην πρώτη, μετά θα ελέγξουν την δεύτερη επιλογή και αν έχει κενή θέση θα μπει εκει.

   Διαγραφή
 7. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την καλη δουελειά σας. Όντως ειναι τραγικός ο τρόπος που γίνεται αυτην η αίτηση και μου δινει την εντύπωση ότι ψάχνουν αφορμη για να σε κόψουν. Θέλω να σταθω σ ε2 πράγματα.
  1) Η καρτα ανεργίας επικυρώνεται απο τα ΚΕΠ? Δηλαδη για το αντίγραφο της καρτας ανεργίας χρειάζεται σφραγίδα? Και αν ναι γιατι στον ΟΑΕΔ που ειναι και οι άμεσοι εμπλεκόμενοι ισχυρίζονται ότι δεν ειναι απαραίτητο?
  2) Κάπου διάβασα ότι η αίτηση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής αλλα αυτό πουθενα δεν το έχουν αναφέρει επίσημα στα προαπαιτουμενα δικαιολογητικα. Όντως πρεπει να φερει σφραγισα απο καποιο ΚΕΠ ή ΑΤ? Αν δεν φέρει θεωρειται άκυρη?
  Ευχαριστω πολύ..... Ζούμε στην χώρα του παραλόγου

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Valtos(i) - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger